Pages

Thursday, April 11, 2013

Еднинадесет минути ...

Когато срещаме някого и се влюбваме в него, имаме чувството, че цялата вселена е на наша страна. Но ако нещо не е както трябва, отнема ни се всичко! И чаплите, и далечната музика, и вкусът на устните му. Как е възможно да изчезне толкова бързо красотата, появила се само преди минути?
Животът е много бърз; запраща хората от небесата в ада само за секунди."

"Единадесет минути"
 
 
"Понякога просто се носим по течението, нали? И се озоваваме на места, където изборът ни вече не е лесен, а последствията от погрешното ни решение са застрашителни. Застрашителни за живота ни, за разсъдъка ни или и за двете едновременно.
Ами.. ако изобщо не сме изправени пред избор? Ако само ни се струва, че имаме избор?"

– Н., Стивън Кинг.